xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube ລົງກວດທຽບໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາຢູ່ເຮືອນຂອງ ການນຳແຂວງ.

ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ລົງກວດທຽບໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາຢູ່ເຮືອນຂອງ ການນຳແຂວງ.

00093ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2017 ຂະແໜງຊັບສິນທາງ ປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ

ໄດ້ລົງກວດທຽບ, ສອບທຽບຄືນໜໍ້ແທກນໍ້າປະປາທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເຮືອນຂອງການນໍາແຂວງ, ເຊິ່ງນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ນົງວິຊຽນ ສຸວັນນາ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຖານ ແລະ ວັດແທກ.

         ຈຸດປະສົງໃນການເຄື່ອນໄຫວລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການຕິດຕາມກວດກາ, ກວດທຽບ ແລະ ສອບທຽບຄືນບັນດາໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາ ທີ່ຕິດຕັ້ງນຳໃຊ້ຢູ່ເຮືອນຂອງການນຳແຂວງ ຈຳນວນ 6 ຫລັງ ຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງວ່າການແຂວງ ທີ່ໃຫ້ມີການກວດກາຄືນ ເນື່ອງຈາກວ່າໄລຍະຜ່ານມາສັງເກດເຫັນວ່າ ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການຊົມໃຊ້ນ້ຳຫລາຍເກີນຄວາມເປັນຈິງ ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມ ໃຊ້ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ວຍຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ ທັງເປັນການບໍລິ ການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ, ຄວາມສະຫງົບຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນດີຂື້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄວາມຂອງແຂວງເຊກອງກໍ່ຄືປະເທດຊາດ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມລະບຽບ, ກົດໜາຍ ​ແລະ ຫຼັກການກວດສອບຕົວຈິງ ໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ທຸກໆຂະໜາດ ທີ່ການກວດສອບ ແລະ ສອບທຽບ ພາຍໃນເຮືອນການນໍາ ສະເລ່ຍແລ້ວ ຜົນການກວດກາ ສອບທຽບຄືນໜໍ້ແທກນໍ້າປະປາເຮືອນການນໍາ 6 ຫຼັງ ແມ່ນນອນໃນເກນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ເຊັ່ນ: ອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າສຸດE= ±10 %, ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດE= ±4%. ຈໍານວນ 4 ຫຼັງ, ສ່ວນ 2 ຫຼັງໃຫ້ມີການສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນທ່າຍຄືນໃໜ່ຄື: ເຮືອນທ່ານ ສີດາ ສຸວັນນະສາຍ ໃຫ້ມີການເດີນລະບົບທໍ່ໃໜ່ພາຍໃນເຮືອນ ເພື່ອການແກ້ໄຂການຮົ່ວໄຫຼຂອງ ນໍ້າ ແລະ ເຮືອນທ່ານ ຄໍາພຽມ ບົວລະພາ ໃຫ້ປ່ຽນໜໍ້ແທກນໍ້າໃໜ່(ໜໍ້ແທກນໍ້າຕາຍ).

ຮູບພາບ ແລະ ບົດຂ່າວ: ລັດສະໝີ ກົມມະສິດ

0009600094 00095

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates
xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube