xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube ພວຕ ແຂວງເຊກອງ ລົງກວດທຽບມາດຖານ ໝໍ້ນັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ

ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ພວຕ ແຂວງເຊກອງ ລົງກວດທຽບມາດຖານ ໝໍ້ນັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແທກນໍ້າປະປາ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ

047ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2017 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ນົງວິ ຊຽນ ສຸວັນນາ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນ ຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ ພ້ອມ ດ້ວຍຄະນະ

ກໍາມະການຂັ້ນແຂວງ, ຮ່ວມກັບຫ້ອງການ ວຕ ເມືອງທ່າແຕງ, ໄດ້ສົມທົບກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແລະ ລັດ ວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາສາຂາ ແຂວງເຊກອງລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການວັດແທກ, ເຊິ່ງເປັນວຽກງານທີ່ສັງຄົມໃຫ້ ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາອຸປະກອນວັດແທກໝໍ້ນັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາ ທີ່ຕິດ ຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມສຳນັກງານ, ຫ້ອງການລັດ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນທົ່ວເມືອງທ່າແຕງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວນັ້ນຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ
         ທ່ານ ນົງວິຊຽນ ສຸວັນນາ ຫົວໜ້າຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ, ກວດທຽບໝໍ້ນັບກະແສໄຟຟ້າໃນຈຳນວນ 53 ບ້ານ ແລະ ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາໃນຈຳນວນ 10 ບ້ານ ທົ່ວເມືອງທ່າແຕງ ເຊິ່ງການກວດກາ, ກວດທຽບໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການກວດທຽບປົກກະຕິປະຈຳປີ ແລະ ວິທີການກວດທຽບແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ, ຄືກວດທຽບສາມສ່ວນ ຮ້ອຍຂອງຈຳນວນທັງໝົດທີ່ຕິດຕັ້ງ ນຳໃຊ້ເຊິ່ງໃນທົ່ວເມືອງທ່າແຕງມີໝໍ້ນັບກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ 5.969 ໜ່ວຍ ແລະ ມີໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາຈຳນວນ 1.810 ໜ່ວຍ, ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ, ກວດທຽບເຫັນວ່າ ບັນດາໝໍ້ນັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາທີ່ຕິດຕັ້ງນຳໃຊ້ຕາມສຳນັກງານອົງການຕ່າງໆ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຫັນວ່າບໍ່ມີການຂາດເຄື່ອນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທຸກຢ່າງ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໝັ້ນໃຈຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວເປັນຢ່າງດີ.

ບົດຂ່າວ: ບຸນປະຄອງ ສິມມາວັດ

ຮູບພາບ: ສຸກສາຄອນ ໄຊຍາວົງ

048 049  050

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates
xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube