xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

   ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ເຊກອງ  
   Conghangkanjattang  

 

 

Soulaphon 

ທ່ານ ສຸລະພົນ ໝື່ນວິເສດ

ຫົວໜ້າພະແນກ

 

Viengxai-2

ທ່ານ ວຽງໄຊ ວໍລະສິງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

 

lamphanh

ທ່ານ ລໍາພັນ ແກ້ວມະຫາໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 

 ບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜງການຕ່າງໆ

 2

ທ່ານ ທິດສຸວັນ ມິດສຸເກມ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ 

03

ວ່າງ

ຫົວໜ້າຂະ​ແໜງ​ຊັບ​ສີນ​ທາງ​ປັນ​ຍາ,ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ວັດ​ແທກ

Sitthiphone

ທ່ານ ນ ສິດທິພອນ ສີຄໍາບຸ່ນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງວິທະຍາສາດ,ເຕັກ

ໂນໂລຊີ -ນະວັດຕະກໍາ 

Amphaivon

ທ່ານ ນ ອໍາໄພວອນ ມອນທະວີ

ຫົວໜ້າຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

 ບັນດາຮອງຫົວໜ໊າຫ້ອງການ ແລະ ຮອງຫົວໜ໊າຂະແໜງການ

7

ທ່ານ ນ ຫລັກປະເສີດ ດາວເຣືອງ

ຮອງຫ້ອງການບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ 

bounpakong

ທ່ານ ບຸນ​ປະ​ຄອງ ສິ​ມ​ມາ​ວັດ

ຮອງຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ,

ມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ 

555566 

ທ່ານ ດາວ​ສະ​ເດັດ ຄຸນ​ບຸດພູນ​ມີນ​ເນີ

ຮອງຂະແໜງວິທະຍາສາດ,ເຕັກໂນ

ໂລຊີ-ນະວັດຕະກໍາ 

kheimkeo

ທ່ານ ຄ່ຽມແກ້ວ ແກ້ວດວງມະນີ

ຮອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates
xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube