xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube ວິທີການຕິດຕັ້ງ Windows 7

ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ວິທີການຕິດຕັ້ງ Windows 7

0001

ໃສ່ແຜ່ນ Windows 7ລົງໃນ CD-ROM, ຈາກນັ້ນເຮັດການ Boot Computer.

ເມື່ອເຫັນຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວດັ່ງຮູບໃຫ້ກົດ Enter ຄັ້ງເພື່ອເປັນການເຂົ້າສູ່ໜ້າຕ່າງຂອງການລົງ Windows 7.

ໃນການປັບໃຫ້ Bios ນັ້ນ Boot ຈາກແຜ່ນເປັນຂັ້ນທໍາອິດ, ໂດຍສວ່ນຫຼາຍ PC ຈະກົດປຸ່ມ Del ເຂົ້າໄປໃນການຕັ້ງຄ່າ.

Notebook ສວ່ນຫຼາຍຈະກົດ F2 ຫຼື ໃຫ້ສັງເກດດີໆຕອນທີ່ຄອມພິວເຕີ Boot ມັນຈະບອກເຮົາໃຫ້ກົດປຸ່ມໃດ.

ແຕ່ຖ້າເຮົາຕອ້ງການກົດໃຊ້ Bootmenu ທັ້ງ Notebook / PC ສວ່ນຫຼາຍຈະກົດ F12, F10 ເພື່ອເຮັດການເລືອກເລີຍວ່າເຮົາຈະ Boot ຈາກຫຍັງໃນຕອນເປີດຄອມພິວເຕີໂດຍໃຫ້ເລືອກຈາກ DVD ເປັນອັນດັບທຳອິດ.

0002

1. ໃຫ້ເຮົາເຮັດການເລືອກດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ 

    Language to install: English 

    Time: English 

    Keyboard: US ໃຫ້ເລືອກເປັນ US ກອ່ນ

0003

3. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດ Install now

0004

4. ໃຫ້ເຮົາເລືອກ OS ທີ່ເຮົາຕອ້ງການລົງໂດຍຈະມີທັງ x86(32bit),x64(64bit) ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປລົງ x86 ແລະ ກົດ Next

0005

5. ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ License ຂອງ Windows 7

    - ໃຫ້ເຮົາເຮັດການຕິກ ຖືກ I accept the license > next

0006 

6. ເມື່ອຜູ້ອ່ານລົງ Windows 7 ໃໝ່ ຫຼື ຄັ້ງທຳ​ອິດຈາກການຊື້ຄອມພິວເຕີກໍ່ໃຫ້ເລືອກ Custom (advanced)

0007

7. ຂັ້ນຕອນນີ້ເຮົາເລືອກ Drive ທີ່ຈະລົງ OS Windows 7 ສວ່ນຫຼາຍຈະລົງໃນ Drive 0 ກໍ່ຄື Drive c ຂອງ Windows ເຮົານັ້ນເອງຢ່າລົງຜິດ Drive ໃຫ້ເບິ່ງດີໆກອ່ນ.

  • ສວ່ນຫຼາຍເວລາເຮົາລົງ Windows 7 ເຮົາຕອ້ງຮູ້ວ່າ Partition ໃດເປັນຂອງ Drive c ສໍາລັບຄົນທີ່ເຄີຍລົງ Windows ແລ້ວຈະຮູ້ດີ, ສວ່ນຫຼາຍຈະເປັນ Disk o Partition 1 ຫຼື 2 ໃຫ້ເບິ່ງໃຫ້ດີໆກອ່ນ.
  • ໃນຮູບຕົວຢ່າງ Disk 0 Partition 1: system Reserved << ອັນນີ້ເປັນ Partition ຂອງລະບົບບາງຄອມພິວເຕີອາດຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີກໍ່ໄດ້ກໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ Disk 0 Partition 2 ເປັນ Drive c ແນ່ນອນ ກໍ່ເລີຍລົງ Windows 7 ຖ້າຫາກຊື້ຄອມພິວເຕີມາໃໝ່ກໍ່ໃຫ້ສ້າງ Partition ໃໝ່ກອ່ນກໍ່ຈະສາມາດລົງໄດ້, ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຫ້Drive c ປະມານ 100 GB.

0008

ສໍາລັບຄົນທີ່ເຄີຍລົງ Windows 7 ແລ້ວ ຫຼື ມີ Windows ໂຕອື່ນແລ້ວທີ່ຕ້ອງການຈະມາລົງ Windows 7   ໃໝ່ໃຫ້ເຮັດຂັ້ນຕອນນີ້, ໃຫ້ໄປທີ່ Driveoptions (advanced).

0009

ຈາກນັ້ນໃຫ້ເຮົາຄິກໃສ່ Drive ທີ່ເຮົາເຄີຍລົງ OS ມາກອ່ນຈາກນັ້ນກໍ່ເລືອກ Format ກອ່ນຈາກນັ້ນກໍ່ເລືອກ Drive ທີ່ເຮົາຈະລົງ OS ຈາກນັ້ນກໍ່ກົດ Next.

00010

8. ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ເຮົາລໍຖ້າເວລາໃນ Install Windows 7

00011

9. ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ເຮົາໃສ່ຊື່ ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດ Next.

00012

10. Windows ຈະໃຫ້ເຮົາໃສ່ Password ໃນການ Login ຖ້າເຮົາບໍ່ຕອ້ງການໃສ່ກໍ່ໃຫ້ຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ໄປເລີຍ.

00013

11. ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ເຮົາໃສ່ Product key ເຊີ່ງ Product key ຈະຢູ່ທີ່ກອ່ງທີ່ເຮົາຊື້ Windows 7 ມາ.

00014

12. ຂັ້ນຕອນນີ້ໃຫ້ເຮົາເລືອກ User recommended setting ເພື່ອເປັນການ Update patch Windows.

00015

13. ໃຫ້ເຮົາເລືອກເອົາ Time zone utc+07.00 Bangkok, Hanoi, Jakarta.

00016

14. ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ຖ້າເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈໃຫ້ເຮົາເລືອກ Public network ( ຕາມທີ່ Microsoft ແນະນໍຳ )

00017

15. ຈາກນັ້ນເຮົາຈະໄດ້ Windows 7 ທີ່ໜ້າຕາງົດງາມດັ່ງຮູບນີ້, ຈາກນັ້ນຖ້າຕອ້ງການເຮັດການລົງ Driver ເພີ່ມເຊັ່ນ: LAN, Wireless, VGA ກໍ່ໃຫ້ລົງຕໍ່ຈາກນີ້ໄດ້ເລີຍ.

00018

16. ການລົງ Windows 7 ກໍສໍາເລັດ.

 

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: http://www.itithai.com/article-tips/windows/120-how-to-install-windows7.html

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates
xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube