xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ E-mail

ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ E-mail

00032E-mail ເປັນຮູບແບບການສື່ສານທີ່ທັນສະໄໝຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນດັ່ງນີ້:

  1.  ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ສື່ສານທົ່ວໂລກເປັນໄປຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈ: ຄວາມໄກບໍ່ເປັນອຸປະສັກກັບອີເມວໃນທຸກແຫ່ງທົ່ວໂລກທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງກັນໄດ້ສາມາດເຂົ້າໄປສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ທຸກບ່ອນເຮັດໃຫ້
  2. ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກຕິດຕໍ່ເຖິງກັນໄດ້ທັນທີຜູ້ຮັບສາມາດຈະຮັບຂ່າວສານຈາກອີເມວໄດ້ເກືອບຈະທັນທີທີ່ຜູ້ສົ່ງຈົດໝາຍສົ່ງຂໍມູນຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີສໍາເລັດ.
  3. ສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບທີ່ຕ້ອງການໄດ້ທຸກເວລາ: ເຖິງຜູ້ຮັບຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີກໍ່ຕາມຈົດໝາຍຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນຕູ້ຈົດໝາຍຂອງຄອມພິວ ເຕີ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະຈົນຮອດເຈົ້າຂອງຈົດໝາຍທີ່ມີລະຫັດຜ່ານຈະເປິດຕູ້ຈົດໝາຍຂອງຕົນເອງ.
  4. ສາມາດສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບຫຼາຍໆຄົນໄດ້ໃນເວລາດຽວກັນ: ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເສຍເວລາສົ່ງໃຫ້ເທື່ອລະຄົນກໍລະນີຈະໃຊ້ຈົດໝາຍທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມດຽວ ກັນເຊັ່ນ: ໜັງສືວຽກແຈ້ງການໃຫ້ສະມະຊີກໃນກຸ່ມຮູ້ ຫຼື ເປັນການນັດໝາຍລະຫວ່າງສະມະຊີກໃນກຸ່ມເປັນຕົ້ນ.
  5. ຊ່ວຍປະຫຍັດເວລາໃນການເດີນທາງໄປສົ່ງຈົດໝາຍເຖິງຕູ້ໄປສະນີ ຫຼື ທີ່ເຮັດການໄປສະນີ: ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງ ເນື່ອງຈາກບໍ່ຄໍານຶງເຖິງປະລິ ມານ, ນໍ້າໜັກ ແລະ ໄລຍະທາງຂອງຈົດໝາຍຄືກັບໄປສະນີທໍາມະດາ.
  6. ຜູ້ຮັບຈົດໝາຍສາມາດຮຽກອ່ານຈົດໝາຍໄດ້ທຸກເວລາຕາມສະດວກ: ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຊາບວ່າໃນຕູ້ຈົດໝາຍຂອງຜູ້ຮັບມີຈົດໝາຍຈັກສະບັບ,ມີຈົດໝາຍ ທີ່ອ່ານແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮຽກອ່ານຈັກສະບັບເມື່ອອ່ານຈົດໝາຍສະບັບໃດແລ້ວຖ້າຕ້ອງການລົບຖິ້ມກໍ່ສາມາດເກັບຂໍ້ຄວາມໄວ້ໃນຮູ້ແບບຂອງແຟ້ມ ຂໍ້ມູນໄດ້ ຫຼື ຈະພີມອອກມາໃສ່ເຈ້ຍກໍ່ໄດ້ຄືກັນ.
  7. ສາມາດຖ່າຍໂອນແຟ້ມຂໍ້ມູນ (Transferring) ແນບໄປກັບຈົດໝາຍເຖິງຜູ້ຮັບໄດ້ເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນຂ່າວສານເປັນໄປໄດ້ໂດຍສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ທັນເວລາ ແລະ ທັນເຫດການຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງອີເມວທີ່ສາມາດອໍານວຍປະໂຫຍດໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຄຸ້ມຄ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ໃນປະຈຸບັນ ອີເມວແທບຈະ ກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພະແນກການທຸກບ່ອນໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຮັດໃຫ້ສາມາຊິກໃນຊຸມຊົນໂລກສາມາດຕິດຕໍ່ກັນຜ່ານທາງຄອມພິວເຕີໄດ້ໃນທຸກບ່ອນ ທຸກເວລາ.

ຄູ່ມືວິທີສ້າງ ຫຼື ລົງທະບຽນເປີດນຳໃຊ້: E-MAIL ຂອງລະບົບ GMAIL

Link Download File: Download

ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates
xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube