xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube ດ້ານການບໍລິການໄອທີ

ຍີນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ເວັບ​ໄຊ​ພະ​ແນກ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ແຂວງ ເຊກອງ

ດ້ານການບໍລິການໄອທີ

ການບໍລິການ  ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ 
Around computer-large   technology44-large
  • ຮັບສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊ
  • ສອນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ
  • ໃຫ້ຄຳປຶກສາການອອກແບບລະບົບຖານຂໍ້ມູນ, ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ວຽກໄອທີອື່ນໆ
  • ສອນພື້ນຖານການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ການຕິດຕັ້ງສ້ອມແປງ
  • ຮັບຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ, ແກ້ໄຂບັນຫາໄວຣັດ ແລະ ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ
  • ສ້າງເວັບໄຊດ້ວຍ Joomla ແລະ Wordpress
  • ຮັບຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນ LAN
  • ການນຳໃຊ້ Microsoft Office
 
  • ການຕິດຕັ້ງ Window XP, Window 7, Window 8, Window 10 ພ້ອມລົງໂປຣແກຣມໃໝ່
 
  • ການກຳຈັດ ແລະ ປ້ອງກັນໄວຣັດ
ສ້າງຂື້ນໃນ ປີ 2015. ສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ: ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂລຊີແຂວງເຊກອງ, ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ, ແຂວງ ເຊກອງ, ໂທຣ:(+856)38211646, ແຟກ:(+856)38211646
Powered by Joomla 1.7 Templates
xxxmobilporn xxxsextres pornvidwatch fullteenporno fullxxxpornvid xxxsexwatch freexxxvideostube